Hjem / Om oss
Om oss
Hvem er vi?Hvem er vi?
Historie Historie
HovedstyretHovedstyret
AnsatteAnsatte
Støtt arbeidetStøtt arbeidet
'Hilsen fra Frikstad bedehus''Hilsen fra Frikstad bedehus'

Historie:
Randesund indremisjon ble stiftet i 1875. Allerede i 1888 ble bedehuset ”Betania” bygget på Frikstad, like ved det nåværende bedehuset. Det gamle bedehuset ble revet i 1980.

Det nåværende bedehus (1. byggetrinn) ble påbegynt i 1978. Bygget sto ferdig og ble innviet i august 1979. Under byggingen av bedehuset ble det nedlagt en stor dugnadsinnsats. Etter at bygget sto ferdig og byggeregnskapet var gjort opp, viste byggefondet et overskudd på ca. kr.11.000,-. Bedehuset er senere utbygd to ganger, i 1990 og i 2003.

I årenes løp har der vært en rekke store vekkelser på bedehuset. Mange er kommet til tro og mange er blitt bevart i troen på Jesus. Arbeidet på bedehuset er i vekst. Vi opplever at stadig nye mennesker finner sin plass.

 

Ukas bibelvers
Gud oppvakte Herren, og han skal også oppvekke oss ved sin kraft. (1. Kor. 6,14)
 
 

Copyright © Frikstad bedehus 2007