Hjem / Om oss
Om oss
Hvem er vi?Hvem er vi?
Historie Historie
HovedstyretHovedstyret
AnsatteAnsatte
Støtt arbeidetStøtt arbeidet

Historie:
Randesund indremisjon ble stiftet i 1875. Allerede i 1888 ble bedehuset ”Betania” bygget på Frikstad, like ved det nåværende bedehuset. Det gamle bedehuset ble revet i 1980.

Det nåværende bedehus (1. byggetrinn) ble påbegynt i 1978. Bygget sto ferdig og ble innviet i august 1979. Under byggingen av bedehuset ble det nedlagt en stor dugnadsinnsats. Etter at bygget sto ferdig og byggeregnskapet var gjort opp, viste byggefondet et overskudd på ca. kr.11.000,-. Bedehuset er senere utbygd to ganger, i 1990 og i 2003.

I årenes løp har der vært en rekke store vekkelser på bedehuset. Mange er kommet til tro og mange er blitt bevart i troen på Jesus. Arbeidet på bedehuset er i vekst. Vi opplever at stadig nye mennesker finner sin plass.

 

Ukas bibelvers
Vet du det ikke, har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte den vide jord. Han blir ikke trett eller utmattet, uransakelig er hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. (Jes. 40,28-29)
 
 

Copyright © Frikstad bedehus 2007