Hjem / Om oss
Om oss
Hvem er vi?Hvem er vi?
HistorieHistorie
Hovedstyret Hovedstyret
AnsatteAnsatte
Støtt arbeidetStøtt arbeidet

Styret i Randesund Indremisjon 2017 -2018:

Inge Liene  - 95 15 55 27     Formann      liene.inge@gmail.com 
Magne Mydland -                Nestformann
Øyvind Jakobsen -               Styremedlem
Inger Johanne Widding Hansen - Styremedlem
Anne Margaret Timenes - Styremedlem
Frode Ingebretsen -           Styremedlem
Ragnhild Amble -                (1.varamann)
Walter Tønnesen -             (2.varamann)
 
Hyrde og lærerådet:
Forsamlingsleder: Jørgen Tønnesen 91 62 07 74,
Inge Liene,     
Magne Mydland, (fra styret)
Jostein Morlandstø.

 

Forretningsfører og kasserer:
Reidar Tobiassen – 38 04 59 43 / 47 48 80 10
Forsamlingsarbeider:
Ingunn Holm (sekretær i styret) - 41 47 46 76
 
Ansvarlig for nettsiden:
Ole Jakob Skoge - 478 98 604    olejaksko@hotmail.com

 

 

Ukas bibelvers
Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. (1.tim 2,1)
 
 

Copyright © Frikstad bedehus 2007