Hjem / Om oss
Om oss
Hvem er vi?Hvem er vi?
HistorieHistorie
Hovedstyret Hovedstyret
AnsatteAnsatte
Støtt arbeidetStøtt arbeidet
'Hilsen fra Frikstad bedehus''Hilsen fra Frikstad bedehus'

Styret i Randesund Indremisjon 2018 -2019:

Inge Liene, formann (95 15 55 27)       liene.inge@gmail.com 
Magne Mydland, nestformann
Jan Frode Tobiassen, styremedlem
Inger Johanne Widding Hansen, styremedlem
Tone Smithsen, styremedlem
Øyvind Jakobsen, styremedlem
Aslak Andersen (1.vararepresentant)
Walter Tønnesen (2.vararepresentant)
Andreas Dvergsnes (3. vararepresentant)
 
Hyrde og lærerådet:
Forsamlingsleder: Jørgen Tønnesen 91 62 07 74,
Inge Liene, formann      
Magne Mydland, (fra styret)
Jostein Morlandstø, (medlemmenes representant)

 

Forretningsfører og kasserer:
Reidar Tobiassen – 38 04 59 43 / 47 48 80 10
Forsamlingsarbeider:
Ingunn Holm (sekretær i styret) - 41 47 46 76
 
Ansvarlig for nettsiden:
Eirik Smithsen - eirik.1996@hotmail.com
 

Ukas bibelvers
Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! (4.mos 6,24-26)
 
 

Copyright © Frikstad bedehus 2007