Hjem / Om oss
Om oss
Hvem er vi?Hvem er vi?
HistorieHistorie
Hovedstyret Hovedstyret
AnsatteAnsatte
Støtt arbeidetStøtt arbeidet

Styret i Randesund Indremisjon 2017 -2018:

Inge Liene  - 95 15 55 27     Formann      liene.inge@gmail.com 
Magne Mydland -                Nestformann
Øyvind Jakobsen -               Styremedlem
Inger Johanne Widding Hansen - Styremedlem
Anne Margaret Timenes - Styremedlem
Frode Ingebretsen -           Styremedlem
Ragnhild Amble -                (1.varamann)
Walter Tønnesen -             (2.varamann)
 
Hyrde og lærerådet:
Forsamlingsleder: Jørgen Tønnesen 91 62 07 74,
Inge Liene,     
Magne Mydland, (fra styret)
Jostein Morlandstø.

 

Forretningsfører og kasserer:
Reidar Tobiassen – 38 04 59 43 / 47 48 80 10
Forsamlingsarbeider:
Ingunn Holm (sekretær i styret) - 41 47 46 76
 
Ansvarlig for nettsiden:
Ole Jakob Skoge - 478 98 604    olejaksko@hotmail.com

 

 

Ukas bibelvers
Vet du det ikke, har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte den vide jord. Han blir ikke trett eller utmattet, uransakelig er hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. (Jes. 40,28-29)
 
 

Copyright © Frikstad bedehus 2007