Hjem / Barn / Friksi
Friksi
FRIKSI barnekor
 
FRIKSI er for alle barn fra 1. -7. klasse som er glad i musikk og sang!
 
Friksi barnekor er et kor med stor takhøyde og med et repertoar som spenner over alt fra rolige ballader til sanger med masse rytme. Alle som har lyst til å være med i koret er hjertlig velkommne. Kormedlemmene får etterhvert også anledning til å prøve seg som solister, hvis de har lyst.
 
Øvelsene er på Frikstad bedehus. Her synger koret både under møter og i forbindelse med egne konserter og arrangementer. Vi har et komp som består av pianist, bassist og trommis.
 
 
2014...
 
Hver vår arrangerer Friksi sin egen vårkonsert! Det er årets store begivenhet, hvor koret får anledning til å holde konsert for foreldre, familie og venner. Det legges vekt på at barna selv er drivkraften i konserten, og at alle deltar aktivt i alt fra synging, tekstlesning, drama, kollekt og andre praktiske oppgaver. Dette er et populært innslag og gir barna fin trening i å opptre. Det hele avrundes med saft, kaffe, kaker og hyggelig samvær for store og små.
 
Koret har sunget og opptrådt ved mange ulike anledninger og arrangementer rundt i nærmiljøet. Vi har blant annet vært på Flekkerøy bedehus, Frikirken, Betania, Evje bedehus og sunget på ulike basarer og eldresenter.
 
 
T-skjortene med korets logo er korets ”varemerke”. Disse brukes når vi opptrer med koret og koster kr 50,-
 
Kontingent: Kr 200 pr år (eller 100,- pr halvår)
Kontonr. 30603253422 kan benyttes ved innbetaling av kontigent. 
 
Øvelse: Torsdager kl. 17.30-18.30 på Frikstad bedehus
 
Har du lyst til å begynne i FRIKSI?
Da kan du møte opp på øvelsene våre på torsdager kl.17.30
 
 
 
 

Ukas bibelvers
men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. (2.kor 12,9)
 
 

Copyright © Frikstad bedehus 2007